Avís legal

1. La candidatura de Màrius Rubiralta al rectorat de la Universitat de Barcelona disposa del nom de domini mariusrubiralta.cat del qual és titular. L’ús del lloc web implica acceptar les condicions que estableix aquest document.

2. La informació continguda al lloc web del candidat Màrius Rubiralta té la finalitat de donar a conèixer el seu programa electoral i el seu equip rectoral.

3. La seu web treballa perquè la informació i els serveis oferts que es difonen acompleixin la necessària integritat, veracitat, actualització, accessibilitat i usabilitat. En aquest sentit, cal tenir present la data d’actualització que en cada cas s’indiqui.

4. Aquest lloc web i tots els seus continguts s’han creat o cedit respectant le legislació sobre propietat intel·lectual.

5. La candidatura Màrius Rubiralta es reserva la facultat de fer modificacions i actualitzacions del seu lloc web en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ.

6. En relació amb les imatges de persones que apareixen al lloc web, la candidatura Màrius Rubiralta les publica respectant el dret a la imatge pròpia. Aquestes imatges s’utilitzen exclusivament amb la finalitat de compondre fitxers o vídeos gràfics, elaborats per informar i donar a conèixer l’activitat del candidat. En cap cas seran utilitzades amb altres finalitats, ni cedides a terceres persones sense l’autorització corresponent.

7. La candidatura Màrius Rubiralta té implementades les mesures de seguretat adients per mantenir el lloc web i els seus servidors lliures de qualsevol programa maliciós (malware).

8. La candidatura Màrius Rubiralta facilita des del seu lloc web un hipervincle als seus perfils de Facebook i Twitter amb l’objectiu de donar a conèixer en quines xarxes socials és present. Una vegada s’accedeix a qualsevol d’aquestes xarxes socials l’usuari estarà sotmès a les polítiques que cada servei tingui establertes.