Catedràtic del Departament de Física de la Matèria Condensada de la Facultat de Física

“Si no entra personal i cada cop tenim menys recursos, l’esforç de recerca que s’ha fet en el passat acabarà per malbaratar-se”

A la UB tenim un problema fonamental que és la substitució de tot el personal docent. La mitjana d’edat del personal actual és elevada, i coincidim amb un període de crisi en què no s’estan renovant totes les places de professorat necessàries. S’ha de procedir a aquesta substitució d’una forma ordenada, s’ha de pensar bé com s’ha de fer i en quin termini de temps.

En aquest sentit, el programa Ramon y Cajal crec que és una forma molt adient d’incorporar aquesta nova generació de professors universitaris. I, per tant, la UB hauria de concórrer a les seves convocatòries totes les vegades que pogués i amb el màxim de places possibles.

Pel que fa al perfil d’aquest professorat, vull destacar la importància que ha de tenir la funció docent, la de recerca i, en algun moment de la seva trajectòria, també la de gestió.

Pel que fa a la recerca, la Facultat de Física ha pogut obtenir uns indicadors per sobre de la mitjana de la UB, malgrat les retallades, perquè hi ha una tradició sostinguda que ho possibilita, i això no es fa malbé d’un dia per l’altre. Aquest període, però, hauria de ser temporal perquè, tot i que hem sabut fer recerca amb pocs mitjans, si no hi ha entrada de nou personal i cada vegada tenim menys recursos, l’esforç que s’ha fet en el passat acabarà per malbaratar-se.