Catedràtic del Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular de la Facultat de Biologia

“Cal millorar la programació de màsters i la seva connexió amb els graus per atraure més estudiants”

La UB ha de millorar la programació de màsters i la seva connexió amb els graus per evitar repeticions innecessàries de matèria i per promoure una organització temporal més adient. Aquest tema és cabdal per poder ser més competitius en l’atracció d’estudiants de màster. D’altra banda, no podem perdre de vista que els nostres estudiants són dels estudiants europeus que paguen un preu més elevat per crèdit i, per combatre aquest greuge, fan falta mesures que cal impulsar des de la universitat.

Des del punt de vista de la recerca, hem de generar les condicions per atraure talent als departaments universitaris i augmentar el seu nivell de competitivitat. La crisi que està patint tant el sistema de recerca català com l’espanyol afecta especialment les institucions amb menor quantitat de recursos propis destinats a la recerca, com és el cas de les universitats, principalment en matèries com la biotecnologia o la biomedicina, amb una forta competència en altres sectors.

Molts dels centres de recerca de la Generalitat han nascut amb voluntat de visualització internacional i amb ganes de créixer de manera continuada a partir de paràmetres objectius de qualitat. Fóra bo que els departaments universitaris també participessin d’aquest objectiu.

D’altra banda, probablement tot allò que permeti millorar les relacions entre els centres de recerca de la Generalitat i la recerca a les universitats serà positiu per al sistema universitari català i, per aquest motiu, hem de tenir-ho molt present. Algunes opcions d’interès podrien ser apropar els centres de recerca a les universitats, a traves de la participació d’investigadors d’aquests centres en activitats de docència (per exemple a nivell de màster) o promoure activitats conjuntes com l’organització de jornades o seminaris. Això, naturalment, no ha d’excloure la promoció d’iniciatives més ambicioses.