Professora del Departament d'Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

“Cal que la UB torni a afavorir la recerca dins dels departaments perquè puguem tornar a ser competitius”

Els professors universitaris hem de fer docència i recerca. No és possible arribar a l’excel·lència com a universitat sense potenciar aquestes dues facetes del coneixement. La crisi ha disminuït els ingressos a la UB i això ha comportat una reducció de la inversió en recerca. Cal que la UB torni a afavorir la recerca dins dels departaments amb beques predoctorals i ajuts per a projectes perquè puguem tornar a ser competitius.

Pel que fa a l’Escola d’Infermeria, és necessari canviar el paradigma que “Els estudiants d’infermeria tenen feina quan acaben la carrera i per això no tenen interès en el doctorat”. No cal que tots els estudiants facin el doctorat, però sí que hem de ser capaços de captar els millors estudiants interessats per a la recerca i afavorir que aquests realitzin la tesi doctoral. Cal dissenyar un programa atractiu per a aquests estudiants, mitjançant un sistema de contractes predoctorals que els permeti incorporar-se a grups de recerca consolidats, potenciant la recerca clínica i translacional. Aquest programa hauria de permetre una estreta vinculació entre la universitat i l’assistència.

La internacionalització és molt important en tots els camps de les Ciències de la Salut i també en Infermeria. Sovint s’associa la pràctica infermera a mesures d’abast local, potser influïts per la seva proximitat al malalt. Tanmateix, és imprescindible compartir coneixement i experiència amb professionals d’altres entorns i sistemes sanitaris, per tal d’extreure tot allò que pot contribuir a millorar la disciplina infermera. Donada la dificultat per aconseguir fons per a estades a l’estranger en un entorn molt competitiu en què altres ensenyaments poden tenir algun avantatge, un programa específic però ben regulat, que premiï els mèrits i les competències dels candidats, podria ser de gran interès.