Professor del Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació

“Caldria acabar amb la precarietat laboral que pateix gran part del col·lectiu docent”

Donada la meva situació, el primer que em ve al cap és que caldria acabar amb la precarietat laboral que pateix gran part del seu col•lectiu docent, que amb contractes de professor associat ha de dissenyar assignatures, coordinar-les, fer tasques de gestió, divulgació i promoció, entre d’altres.

D’altra banda, crec que a la Universitat de Barcelona ens manca comunicació i divulgació interna. Caldria promoure activament la col•laboració entre departaments, tant a nivell de recerca com a nivell docent. Per exemple, potenciant els projectes de recerca interdepartamentals o la transversalitat d’assignatures en els graus.

És molt difícil desenvolupar una línia de recerca tenint un contracte com a professor associat que es renova anualment ja que aquest fet limita moltíssim, per no dir que invalida, l’accés a projectes de recerca finançats.

En el meu cas particular, i gràcies al recolzament de l’investigador principal del grup de recerca i al seu reconeixement amb la distinció ICREA Acadèmia, he pogut iniciar una línia de recerca completament nova. El problema és que no puc ni optar a demanar projectes que garanteixin el seu desenvolupament futur.

Cal planificar un recanvi generacional que garanteixi la no exclusió d’aquelles persones que han contribuït a la millora contínua de la Universitat de Barcelona durant molts anys sense tenir ni tan sols la certesa d’on serien el curs següent.