Professora del Departament de Nutrició, Ciències de la Alimentació i Gastronomia de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació

“La UB hauria de facilitar l’apropament del sector privat per aconseguir recursos per la recerca i fer més fàcil la transferència de coneixement”

La Universitat ha de ser un dels motors de la nostra societat. En aquests moments és necessari que a la UB s’incorpori personal jove, motivat i amb talent per impartir una docència i una recerca que formi persones d’un gran nivell personal i acadèmic. Cal, a més a més, consolidar els grups de recerca existents i crear-ne de nous. La recerca és una peça fonamental en el desenvolupament de la societat i per això cal ampliar el suport que li donem. Hem d’incentivar tot allò que ja fan bé els nostres investigadors, millorar i modernitzar aquelles infraestructures de les què depèn una recerca exitosa, aconseguir polítiques flexibles i amb menys restriccions per a la Universitat per poder tenir una recerca de qualitat.

Com a directora de l’Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària (INSA) de la UB, penso que la universitat hauria de negociar la creació d’un projecte d’Institut CERCA, de la Generalitat de Catalunya, dedicat a l’alimentació, nutrició i tecnologia alimentària, complementari al centre oficial IRTA. A Catalunya tenim un sector agroalimentari dels més importants a nivell europeu, que necessita de recerca i transferència innovadores, i en el qual la UB podria jugar un paper clau per la capacitat que té tant a nivell d’infraestructures com de personal, molt ben format en aquest sector.

Tot el suport que puguin rebre els grups de recerca per part de la UB els farà créixer i millorar. Disposar de polítiques i normatives que animin i facilitin la col·laboració entre grups de recerca i tercers sempre serà positiva. La UB hauria de facilitar l’apropament del sector privat de manera que la recerca pugui trobar una transferència de coneixement més fàcil. D’aquesta manera podria augmentar els recursos de què disposa i la recerca realitzada tindria un impacte més directe i ràpid en la societat.