Secretària General

Maria Teresa Vadrí Fortuny (El Pla de Santa Maria). Professora titular de Dret Administratiu des del 2003. Llicenciada en Dret el 1990 per la Universitat de Barcelona, vaig obtenir el Premi Extraordinari de Llicenciatura. Doctora en Dret amb la menció de Doctor Europeu. He realitzat estades d’investigació a la Universitat de París I i II i al Centre de Recherches Interdisciplinaires en Droit de l’Environnement, de l’Aménagement et de l’Urbanisme –CRIDEAU- a Llemotges. He obtingut també diverses beques i un contracte d’investigació de l’European Public Law Center dins el Programa Aristòtil (Comissió UE).

Les meves línies d’investigació s’han centrat en el dret Ambiental, els instruments jurídics per a la protecció del medi ambient, l’ordenació del territori, el paisatge, els serveis públics i l’organització administrativa. He participat en diversos projectes d’investigació i he format part del Grup Consolidat de Dret Administratiu des del 2009. Actualment sóc IP2 en un projecte interdisciplinari en matèria de paisatge. Des del 2006, sóc membre i participo en les activitats de l’Observatorio de Políticas Ambientales.

La meva activitat docent ha estat àmplia i diversa: he impartit assignatures tant en la llicenciatura de Dret, de Ciències Polítiques i de l’Administració i de Ciències del Treball, com al grau en Dret i, especialment en els darrers anys, a la Facultat de Biologia, al grau en Ciències Ambientals i al màster en Ecologia i Gestió i Restauració del Medi Natural.

En l’àmbit de la gestió universitària vaig formar part de l’equip de govern de la Facultat de Dret, quan n’era degà el doctor Enoch Albertí, de l’any 2008 al 2012. Vaig ser responsable de l’àmbit del postgrau, com a adjunta al Vicedeganat d’Ordenació Acadèmica i com a directora de l’Escola de Postgrau de la Facultat que es va crear en aquell moment. Vaig acceptar un encàrrec del rector com a assessora de l’Escola de Doctorat per assessorar i coordinar la nova oferta pròpia a l’Agència de Postgrau. També vaig formar part de diferents comissions promotores durant el procés d’implantació de l’EEES, i sóc membre de diversos consells d’estudis.