Vicerector de Política Internacional i Doctorat

J. Miquel Rubí Capaceti (Barcelona). Catedràtic del Departament de Física de la Matèria Condensada. He estat director del Departament de Física Fonamental i membre de la Comissió de Política Científica de la Universitat de Barcelona. Vaig ser gestor del programa de Física del Ministeri de Ciència i Innovació i representant espanyol en diversos programes de la Unió Europea.

Premi von Humboldt 2003 de la Fundació Alexander von Humboldt i Medalla Onsager 2003 de la Universitat de Trondheim (Noruega). Vaig rebre també un premi Icrea Academia el 2010. L’any 2013 vaig ser nomenat Leverhulme Professor per l’Imperial College (Londres).

He rebut càtedres honorífiques per la Universitat de Trondheim, la Universitat Autònoma Metropolitana, la Universitat Nacional Autònoma i la Universitat Autònoma de San Luis Potosí de Mèxic. Vaig ser nomenat professor visitant per l’INSA de Lió i per l’École Polytechnique de París. El 2016 la Norwegian University of Science and Technology em va atorgar un Doctorat Honoris Causa.