BARCELONA
Jordi Santasusagna

Els estudiants de la Universitat de Barcelona (UB) estan amoïnats pels elevats preus de les matrícules i la insuficiència d’ajuts que fan que molts es vegin obligats a treballar per poder continuar amb els estudis. També reclamen millores en la qualitat de la docència i estímuls que afavoreixin l’increment de la participació estudiantil en les decisions que els afecten, d’acord amb els resultats d’una enquesta realitzada durant l’última setmana per la candidatura de Màrius Rubiralta.

Prop de 200 estudiants de mig centenar de graus de les 5 branques de coneixement han fet arribar les seves preocupacions al candidat al rectorat a través d’un formulari en què se’ls demanava la seva opinió sobre qüestions que els afecten directament.

Preguntats pel sistema d’avaluació, els estudiants es queixen dels pes excessiu que s’atorga als exàmens i de les classes massa teòriques, i dubten de l’eficàcia de les enquestes d’avaluació del professorat perquè no veuen que es faci publicitat dels resultats ni que tinguin conseqüències.

També reclamen més facilitats per intervenir activament en els òrgans representatius de la UB, amb més informació sobre les possibilitats d’intervenir-hi o mesures com la concessió de crèdits als que hi participin.

La candidatura s’ha mostrat molt satisfeta i agraïda per l’elevat nombre de respostes rebudes en només 5 dies i s’ha compromès a fer-ne una lectura atenta i a tenir-les molt presents en la seva futura acció de govern.