Catedràtic del Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística de la Facultat de Biologia

“S’està abaratint massa l’ensenyament i això empobreix la docència”

En totes les universitats hi ha moltes coses per millorar i una de les coses que trobo que s’hauria de millorar de forma urgent és un problema generalitzat: l’estructura de la professió docent. Un exemple d’això el constitueixen algunes places de professorat associat, professorat que té una responsabilitat important. S’està abaratint massa l’ensenyament i això empobreix la docència que tenim. I no estic criticant les persones que ocupen aquesta plaça sinó el tipus de plaça que condiciona molt la gent que la pot ocupar.

D’altra banda, una cosa que penso que hauria de fer la UB per mostrar la força de la seva recerca en alimentació i seguretat alimentària a la societat és tenir visibilitat en aquest camp. La indústria alimentària és molt important al nostre país, i tenim universitats que, tradicionalment, han estat molt importants en el camp de l’alimentació. S’han de saber vendre els nostres trets diferencials, aquelles especialitats o camps en què podem ser realment capdavanters a nivell mundial.

Penso que la UB podria promoure una aliança amb altres institucions per impulsar una plataforma relacionada amb la seguretat alimentària. Molts de nosaltres tenim relacions estables, des de fa anys, amb col·legues d’altres universitats, amb institucions com ara l’EFSA, l’autoritat europea de seguretat alimentària, o el Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties (ECDC), entre d’altres. Crec que s’han d’aprofitar aquestes relacions que tenim a nivell individual i institucionalitzar-les.