Catedràtica del Departament d’Arts Visuals de la Facultat de Belles Arts / Coordinadora del doctorat EAPA i IP de projectes de recerca de la Facultat de Belles Arts

“Seria molt positiu comptar amb un vicerectorat de cultura o una delegació de cultura per donar visibilitat i promoure les produccions artístiques i investigadores que conflueixen a la UB”

Com a professores de llarga trajectòria del Departament d’Arts Visuals i Disseny, volem aportar les nostres opinions respecte als temes importants que ens preocupen.

En primer lloc, des del nostre àmbit d’Arts i Humanitats, considerem que seria molt positiu comptar amb un vicerectorat de cultura o delegació de cultura, per tal de donar visibilitat i promoure les produccions artístiques i investigadores que conflueixen a la UB i que trobem a faltar en aquesta candidatura. Considerem que la necessitat de la presència i la divulgació de les exposicions en un àmbit d’investigació artística constitueixen un valor tangible i afegit de transferència de coneixement. Creiem que l’art és un actiu importantíssim per al progrés d’una societat i d’un país.

En segon lloc, la situació contractual del professorat és molt lamentable i algú d’aquesta universitat hauria de prendre decisions per millorar aquesta situació. El contracte de professor associat no pot ser un calaix de sastre in aeternum. Aquest panorama minva profundament la qualitat dels ensenyaments. En aquet sentit cal tenir en compte bones i consolidades plantilles de professorat, ja que haurem de competir amb un nou mapa de titulacions que promociona graus en Belles Arts i en Disseny. Som una facultat viva i activa demogràficament, per tant considerem molt important potenciar plantilles, nous espais i equipaments en el nostre centre, que actualment estan molt depauperats i que creiem que, al llarg del temps, han patit un cert grau d’abandonament institucional.

En tercer lloc, ens agradaria que hi hagués presència de Belles Arts al Parc de les Humanitats i les Ciències Socials. Ens encantaria que la paraula “Art” s’afegís al nom: Art, Humanitats i Ciències Socials, aquesta va ser una sol·licitud que va fer la nostra Facultat i que no va ser atesa. Se’ns podien haver ofert algunes aules de Can Jaume Andreu per realitzar classes de màster, o seminaris per fer difusió i visibilitzar les produccions que sorgeixen d’aquestes activitats, per exemple.

Estem molt compromeses amb la recerca artística des de projectes coordinats competitius, i en aquet sentit col·laborem activament amb el Centre de Producció i Investigació d’Hangar que forma part del complex d’edificis de Can Ricart. A l’inici del programa Minerva, es tenia molt present crear un marc de col·laboració amb aquest centre i pensem que s’hauria d’impulsar. El centre és molt actiu i té una gran repercussió internacional.

Fa temps que des dels nostres equips hem potenciat la creació de xarxes amb altres àmbits i ens agradaria que els responsables de la institució que ens representa fomentessin amb més interès el nostre esforç i els nostres interessos. L’art produeix coneixement. L’art és un àmbit singular a la universitat que potencia nous models de fer i investigar amb els quals ens identifiquem, ja que porta implícit l’acció creativa tan demandada avui per la ciència experimental.