Catedràtic del Departament de Ciència de Materials i Química Física de la Facultat de Química

“La UB ha d’aspirar a estar entre les 100 primeres del món, i per a això cal una organització més racional; l’organització actual no és òptima”

L’organització de la UB no és òptima. La reorganització recent ha estat una oportunitat perduda, s’han ajuntat departaments sense cap criteri acadèmic o científic. En els propers anys, la UB ha d’aspirar a estar entre les 100 primeres del món i per això cal una organització més racional i aclarir les competències docents i de recerca entre facultats, departaments i instituts propis. També cal professionalitzar més tant professors com membres del PAS i cal una plantilla de tècnics especialistes de primer nivell.

La recerca avui ha canviat. Els grups petits no tenen opcions de finançament mitjançant el Consell Europeu de Recerca o programes com ara Horitzó 2020. Calen grups potents assistits per tècnics de qualitat i de personal administratiu més qualificat.

Per augmentar el reconeixement internacional de la UB , cal potenciar un programa de post-docs propis que sigui atractiu. Deixar de ser exportadors de post-docs per ser importadors. Crec que una primera inversió ben feta es finançaria sola un cop joves doctors d’arreu del món es presentin a diferents programes (Marie Curie, Beatriu de Pinos, Juan de la Cierva…). I també fóra desitjable un programa de beques de doctorat explícit per atraure estudiants estrangers.

Pel que fa al futur de la investigació universitària, tant a la UB com a Catalunya, el panorama és depriment i l’única esperança és que la generació dels PNNs (professors no numeraris) i la resta que van accedir a places de professor funcionari via la Llei de Reforma Universitària es troben a les portes de la jubilació. Això permetrà recuperar alguns dels joves que han marxat i volen tornar però, tot i així, ja s’ha perdut una generació.

Un problema per a la UB, i per a les universitats en general, és la competència, no sempre en igualtat de condicions, amb els instituts de la xarxa CERCA. Sembla com si el govern de la Generalitat pensés que la recerca de qualitat no es pot fer a la Universitat. Cal que la UB col·labori encara més amb ICREA atraient investigadors de prestigi, trencant així la dinàmica de l’endogàmia.