Catedràtic del Departament de Física Quàntica i Astrofísica de la Facultat de Física

“S’ha d’apostar pels instituts de recerca propis; avaluar-los i donar visibilitat als que funcionen”

Cal que la UB continuï apostant pels instituts de recerca propis. Donat el nivell d’inversió, la raó cost/benefici és extraordinàriament favorable. Per això és necessari sotmetre’ls a avaluacions periòdiques i donar visibilitat als que funcionen.

També crec que és necessari vetllar per les inversions en equipaments dels Centres Científics i Tecnològics de la UB. I pel que fa al personal docent i investigador, continuar estabilitzant el professorat que està contractat a través del programa Ramon y Cajal i que és avaluat positivament pels seus departaments.

Finalment, penso que s’hauria de potenciar els intercanvis de la UB amb universitats de la League of European Research Universities (LERU), tenint en compte que es tracta d’una associació de prestigi que abasta tots els nostres àmbits de recerca i docència.

Caldria millorar també les relacions internacionals; impulsar iniciatives d’empleabilitat i emprenedoria, que no són el mateix; i repensar el mapa i els preus dels màsters que oferta la universitat.

D’altra banda, hi ha cinc temes relacionats amb el Barcelona Knoweledge Campus (BKC) que van tenir cert èxit i que es podrien continuar impulsant.

En primer lloc, la interacció amb els Centres Científics i Tecnològics va resultar molt profitosa en temes de formació i pràctiques d’estudiants de cicles formatius superiors. D’altra banda, l’impuls de les Jornades d’Investigadors Predoctorals Interdisciplinàries, que es van consolidar entre els estudiants de Ciències i que caldria potenciar entre els de Ciències humanes, jurídiques i socials. Aquesta és una acció de poca inversió econòmica que pot tenir un gran impacte. 

Gràcies al BKC, es va impulsar també la creació del Barcelona Institut d’Emprenedoria. Ara, cal vetllar pel seu desenvolupament i potenciar-lo.

Un altre dels temes que crec que es podria reactivar són les iniciatives BKC, accions de col·laboració en àmbits comuns amb la UPC que permetin destacar la potencialitat de les ciències de l’espai, de la biologia computacional, l’enginyeria de material o l’àmbit agroalimentari.

I, per acabar, el BKC va tenir prou èxit amb la captació de recursos dels programes europeus. Aquí, la internacionalització és un punt clau. Cal, però, fer una bona selecció d’àmbits geogràfics i temes que resultin interessants per a la institució.