Catedràtic del Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular de la Facultat de Biologia

“On més ens juguem el futur és en la correcta gestió del relleu generacional”

Són molts els aspectes que caldria millorar a la UB, però on més ens juguem el futur és en la correcta gestió del relleu generacional. Cal, per tant, tenir una política de recursos humans transparent i robusta, respectuosa amb els mèrits dels candidats i amb els plans estratègics de recerca dels quals la UB es vulgui dotar. Aquesta hauria de ser una tasca d’equip, més enllà d’un vicerectorat, ja que l’èxit en aquest àmbit és el pas imprescindible per garantir el progrés en totes les àrees de la nostra institució (acadèmica-docent, gestió i recerca i transferència).

D’altra banda, crec que un dels objectius que s’ha de marcar la UB és l’homologació dels centres de recerca propis a nivell de l’Estat a través del reconeixement d’Unitat d’Excel·lència Maria de Maeztu. Aquest procés hauria d’estar tutelat per la pròpia institució, fruit d’una anàlisi de fortaleses i febleses del mapa actual dels centres propis i de la dotació del suport necessari per enfrontar amb èxit aquestes convocatòries tan competitives.

Pel que fa a l’organització departamental de la recerca, potser s’hagués pogut aprofitar millor l’impuls de la reorganització d’estructures de la UB per generar departaments universitaris que reflectissin millor la transversalitat de la recerca (almenys en alguns àmbits), però en línies generals aquesta no va ser l’opció triada.