Catedràtic de Teoria de l'Educació

“Caldria fer una atenció especial als estudiants que inicien el primer any a la universitat”

Penso que caldria propiciar beques salari que permetessin la dedicació a l’estudi a temps complet dels i les estudiants que ho decideixin  i ho necessitin, contribuint així a la millora dels resultats d’aprenentatge, la reducció de l’ abandonament i un millor aprofitament dels recursos públics al servei de l’educació superior.

També considero que hi hauria d’haver itineraris que facilitessin l’estudi a la universitat atenent  la diversitat d’estudiants i opcions d’estudi combinat amb treball.

Caldria també acompanyar acadèmicament i personal els i les estudiants al llarg del primer any d’estudis, amb accions de suport i tutoria que facilitessin la seva integració en la cultura de l’aprenentatge i l’estudi a la universitat en la seva titulació.

És necessari, d’altra banda, estimular la formació d’equips docents de  primer any amb el professorat amb més qualitat docent  de cada titulació.

I, finalment, caldria afavorir la participació els estudiants en la vida universitària, del centre i del campus, mes enllà de l’activitat lectiva.