Investigadora Ramon i Cajal del Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació

“Cal que la UB tingui definida una carrera acadèmica i professional per ajudar al relleu generacional i evitar la precarietat laboral”

Com a investigadora Ramon i Cajal dins de la UB, formo part del col·lectiu d’altre professorat no permanent, un col·lectiu molt heterogeni que agrupa professors associats, professors lectors i investigadors Ramon i Cajal entre d’altres figures contractuals. Malgrat que tots fem docència, recerca i gestió en diferents graus, crec que la UB hauria de tenir dissenyada i definida una carrera acadèmica per afavorir la nostra futura estabilització i perquè durant el relleu generacional que s’està produint no es perdi l’excel·lència en recerca i docència de la UB.

Pel que fa a la recerca, una branca fonamental en el nostre desenvolupament professional i acadèmic, el temps limitat dels nostres contractes dificulta el fet de poder demanar projectes de recerca competitius i aconseguir direccions de tesis doctorals. Penso que la UB hauria de potenciar la recerca per a joves investigadors per tal que adquireixin capacitats per liderar línies de treball a través de la direcció de projectes i tesis doctorals.

Respecte a la docència, crec en la formació permanent i en l’aventatge que suposa aprendre de les persones amb més experiència. En aquest sentit, la UB hauria de potenciar el reconeixement de la nostra formació com a docents i de la creació i participació en equips docents, i també hauria de trobar la manera de transmetre el coneixement cap als joves docents/investigadors per no perdre aquesta excel·lència que emmarca la UB en aquest relleu generacional.