Catedràtica del Departament d’Econometria, Estadística i Economia Aplicada de la Facultat d’Economia i Empresa

“A nivell extern, la UB ha de millorar la imatge i la comunicació; internament, hem de premiar allò que es fa bé i incentivar-ho”

De cara a l’exterior, la UB ha de millorar la imatge i la comunicació. Internament, hem de premiar allò que es fa bé i incentivar-ho. No cal reglamentar amb la finalitat d’impedir casos específics, sinó que s’han de promoure la flexibilitat i la facilitat d’execució per guanyar eficiència.

Cal tenir present també que la UB representa una tercera part del sistema universitari català i rep menys finançament del que li pertocaria en termes relatius. La proporció entre les transferències corrents de la Generalitat i el total d’ingressos de matrícules és la més baixa de totes les universitats públiques catalanes.

Això ha creat un greuge significatiu que sistemàticament s’ha anat acumulant cada any. Aquesta asimetria és perjudicial per als interessos del país, i molt difícil de justificar quan la UB és reconeguda internacionalment com a líder tant a Catalunya com a nivell estatal.