Vicerectora d’Estudiants, Dimensió Social i Participació

Ana Ayuste González (Barcelona). Doctora en Pedagogia i professora titular de Teoria de l’Educació a la Facultat d’Educació des de l’any 2003. Anteriorment havia estat professora associada. Les meves principals línies de recerca són l’educació al llarg de la vida, la inclusió socioeducativa de col·lectius vulnerables i la formació de mestres. En relació a aquests temes he participat en més de 15 projectes d’investigació finançats.

He desenvolupat la meva activitat docent en les titulacions del grau d’Educació Social, Educació Primària i Pedagogia, així com en diversos postgraus i màsters: postgrau d’Expert en Inserció Laboral; postgrau en Formació de Formadors en Educació en Valors i Educació Moral, i màster Interuniversitari en Formació de Persones Adultes, del qual n’he estat també coordinadora des del 2007 fins al 2014.

Des de l’any 2000 formo part del Grup d’Innovació Docent de Teoria i Història de l’Educació i des del 2008, del Grup de Recerca Consolidat en Educació Moral. Anteriorment havia participat en el Grup de Recerca Consolidat en Entorns i Materials d’Aprenentatge. En l’àmbit de la gestió, he desenvolupat les funcions de directora del Departament de Teoria i Història de l’Educació entre l’any 2010 i el 2014 i de vicedegana de Recerca i Doctorat de la Facultat d’Educació des del 2015. Des d’aquest últim càrrec he impulsat la creació de l’Institut de Recerca en Educació de la Universitat de Barcelona.