Vicerectora de Qualitat i Innovació Docent

Concepció Amat Miralles (Barcelona). Professora titular de Fisiologia a la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació des del 1992. Anteriorment havia estat professora associada i professora titular interina.

He desenvolupat la meva recerca sobre l’adaptació de la funció intestinal a canvis en la dieta i les seves conseqüències en altres sistemes orgànics. Formo part del Grup de Recerca Consolidat de Fisiologia i Nutrició Experimental. La meva activitat docent se centra en la fisiologia en diferents assignatures i titulacions. Vaig posar en marxa el màster d’Ortopèdia per a Farmacèutics, que continuo dirigint actualment.

Des de l’any 2000 lidero el Grup d’Innovació Docent Consolidat UB d’Alternatives Metodològiques en Fisiologia i Fisiopatologia. He portat a terme una intensa activitat per a la millora de la docència i el treball en competències transversals, tant des de la meva tasca al departament com des de la meva activitat en òrgans de gestió. He rebut la Distinció a la Qualitat Docent del Consell Social de la Universitat de Barcelona (2a edició, 2016) i la Distinció Jaume Vicens Vives, el 2016, del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Vaig ser secretària del Departament de Fisiologia entre els anys 2001 i 2004. He estat cap d’estudis de la llicenciatura i, posteriorment, del grau de Farmàcia, els anys 2004 i 2012, i des de 2015 sóc cap d’estudis del grau de Nutrició Humana i Dietètica. Des d’aquest càrrec he promogut diverses accions de millora i d’innovació docent que han implicat professors, grups d’innovació i equips docents de la Facultat.