Delegat del rector com a comissionat en els centres científics i tecnològics de la UB (CCiT-UB)

Daniel Navajas Navarro (Barcelona). Doctor en Física i Catedràtic de Fisiologia de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Group Leader de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) i investigador del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias (CIBERES). Sóc cap d’estudis del grau en Enginyeria Biomèdica i he participat en diversos àmbits de gestió acadèmica, incloent-hi cap de Departament i Secretari de la Facultat de Medicina. La meva recerca està centrada en la biofísica i bioenginyeria del sistema respiratori, amb un enfocament multiescala que s’estén des de la nanomecànica cel·lular fins a la fisiopatologia pulmonar.

Actualment el meu interès està principalment orientat a estudiar la mecanobiologia de la regeneració pulmonar i cardíaca. La recerca té caràcter translacional, amb la finalitat de millorar el diagnòstic i tractament de les malalties respiratòries i cardíaques. Sóc autor de més de 170 treballs en revistes indexades en el Web of Science, que han rebut més de 13.000 citacions, amb un índex h de 39.