Vicerector de Política Acadèmica

Manel Viader Junyent (Mataró). Professor titular de Psicologia Experimental des de l’any 1988, a l’Àrea de Metodologia de les Ciències del Comportament. Anteriorment havia estat becari FPU, professor ajudant i professor titular interí. He impartit docència en diferents titulacions tant de grau com de màster (neurociències, drogodependències, política i gestió universitària, entre d’altres).

He fet recerca en el camp del disseny experimental en Psicologia, en aplicació de la teoria de sistemes dinàmics a les ciències del comportament i tendències en l’educació superior. Vaig ser vicedegà de la Facultat de Psicologia i coordinador de les proves PAU a la Universitat de Barcelona, del 1999 al 2001. He estat membre durant tres anys del grup de convergència europea d’ANECA, que va coordinar la preparació dels llibres blancs de les noves titulacions adaptades a l’EEES.

Vaig ser vicerector d’Ordenació Acadèmica i Docència el 2001 i el 2002. He estat degà de la Facultat de Psicologia del 2005 al 2013 i president de la conferència estatal de degans de Psicologia del 2010 al 2013. També he estat vicerector de Política Docent i, posteriorment, de Política Docent i Lingüística, des del 2013 fins a l’actualitat.