Vicerectora de Professorat

Montserrat Camps Gaset (Barcelona). Professora titular de Filologia Grega des de l’any 1988, abans ajudant i encarregada de curs. Em vaig doctorar amb una tesi sobre religió grega antiga publicada a França. Faig docència en llengua i literatura gregues i mitologia, i recerca en teatre, mitologia i primera literatura grega cristiana. El curs 1992-1993 vaig ser professora visitant de Grec a la Universitat de Leipzig amb un programa especial del DAAD.

M’he dedicat especialment a la traducció literària al català, he traduït Plató, Gregori de Nazianz, Romà el Melode i altres autors grecs cristians, i també he fet traduccions de l’alemany, l’anglès i el grec modern. Vaig obtenir el Premi Vidal Alcover de traducció literària l’any 2013 per la traducció del Corpus Hermeticum al català. Sóc membre fundadora de la Societat Catalana d’Estudis Clàssics, i membre de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, de la Mommsengesellschaft d’Alemanya, del PEN-Català i de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana.

Vaig participar en el Congrés Universitari Català el 1977. He estat membre del Claustre de la UB del 1984 al 1996 i del 2010 fins a l’actualitat. També vaig formar part de la Comissió del primer Estatut democràtic de la UB, l’any 1985-86. Membre de la Junta de Facultat de Filologia del 1988 al 1997 i del 2001 al 2010. He estat directora del Departament de Grec del 2001 al 2004 i representant dels Directors de Departament de la Divisió I al Consell de Govern del 2001 al 2003. Membre de la Comissió Econòmica de la Divisió també del 2001 al 2003.

Vaig ser degana de la Facultat de Filologia del 2004 al 2008; membre del Grup de Treball del Llibre Blanc de Filologia de l’ANECA del 2004 al 2007; de la Comissió Restringida del màster de Formació de Professorat de Secundària el curs 2007-2008, i del Patronat d’IL3 en representació del Consell de Govern del 2006 al 2008. Des del 2014, formo part del Consell de Govern en representació del PDI claustral.