Vicerector de Transferència, Innovació i Emprenedoria

Xavier Testar Ymbert (Figueres). Doctor en Biologia i professor titular del Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular. A banda de la tasca com a professor dins del meu àmbit de coneixement, tinc una àmplia experiència en el camp de la transferència de coneixement, l’impuls a la innovació i el suport a la creació d’empreses, en especial de base tecnològica. He estat pioner en la impartició de docència en el camp de la gestió de la R+D i la innovació en màsters oficials del camp de la biomedicina i la biotecnologia. També he publicat estudis i he dirigit tesis i TFGs relacionats amb aquests àmbits.

Del 1991 al 1995 vaig ser vicedegà de la Facultat de Biologia; del 1996 al 2003, responsable de l’Àrea de Transferència de Tecnologia de la FBG, i, del 2004 al 2008, responsable de programes estratègics de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI). De juny a desembre de 2006 vaig ser director general de Recerca de la Generalitat de Catalunya i del 2006 al 2011, membre del Consell d’Administració de BCN Activa.

Entre el 2009 i el 2011 vaig ser Secretari del Comité Asesor de Infraestructuras Singulares (CAIS) del llavors Ministeri de Ciència i Innovació, comitè de l’actual MINECO del què també en vaig formar part com a vocal entre el 2013 i el 2016. Des de la seva fundació el 2013, sóc vicedirector del Barcelona Institut d’Emprenedoria (BIE) de la UB. També formo part del grup de recerca consolidat Estudi de les bases moleculars de patologies associades a transportadors de membrana. Sóc coautor de diferents patents i fundador d’una empresa sorgida de la recerca, spin-off de la UB i creada el 2004.