Vicerector de Política Científica i Política Lingüística

Francesc Xavier Vila Moreno (Esplugues de Llobregat). Professor titular de Sociolingüística Catalana i Llengua Catalana del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, i catedràtic acreditat per l’ANECA. Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona (1989) i doctor en Lingüística per la Vrije Universiteit Brussel (1996). He impartit docència a la Von Humboldt Universität (Berlín) i al Graduate Center de la City University of New York, a més de en diverses universitats de l’àrea lingüística catalana. Vaig ser el director del màster d’Assessorament Lingüístic, Gestió del Multilingüisme i Serveis editorials de la UB entre el 2009 i el 2014.

Especialitzat en sociolingüística i política lingüística, sóc autor de nombrosos treballs publicats en revistes especialitzades i en editorials nacionals i internacionals. Entre els meus darrers treballs destaquen els dos volums: Vila, F. Xavier i Bretxa, Vanessa (ed.)(2015) Language Policy in Higher Education. The Case of Medium-Sized Language Communities. Bristol: Multilingual Matters; i Vila, F. Xavier (ed.)(2013) Survival and Development of Language Communities: Prospects and Challenges. Bristol: Multilingual Matters. He estat director de cinc tesis defensades amb èxit.

A banda dels diversos projectes i xarxes en què he col·laborat, he estat investigador principal de quatre projectes de recerca competitius amb finançament ministerial i d’un projecte RecerCaixa, i responsable dels equips a Catalunya de dos projectes europeus. He liderat i participat igualment en nombrosos projectes de recerca per encàrrec d’entitats públiques i privades. Formo part del Grup d’Estudi de la Variació (2014 SGR 918) des de la seva fundació als anys 90.

Coordinador de la Secció de Lingüística de l’antic Departament de Filologia catalana en dues ocasions, vaig ser el primer director de la Xarxa CRUSCAT (Coneixements, Representacions i Usos del català) de l’Institut d’Estudis Catalans (2004-2009), i sóc membre del Consell Permanent de la Xarxa des del 2009. Des de l’abril del 2010 he estat director del CUSC Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació de la Universitat de Barcelona, del qual n’havia estat anteriorment secretari.

Sóc membre dels consells de redacció de la Revista de Llengua i Dret/Journal of Language and Law i de LSC – Llengua, Societat i Comunicació. També formo part de la Societat Catalana de Sociolingüistes, filial de l’Institut d’Estudis Catalans.

He guanyat els premis La Lupa d’Or (2007), atorgat per la Societat Catalana de Sociolingüística, i Jaume Camps, atorgat per Òmnium Cultural (VO) i l’Institut d’Estudis Catalans.