Font: Rubiralta, Màrius “Mantenir l’excel·lència i avançar en equitat”. El Periódico, 24/11/2016. (http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/opinion/universitat-barcelona-mantenir-lexcellencia-avancar-equitat-5649085#)