4. LA PRIORITAT SÓN LES PERSONES

Després d’un llarg període en què ens hem dedicat principalment a la gestió i al control de l’economia del model d’universitat pública per fer-la sostenible, comença una nova etapa que, sense deixar d’ocupar-se del control econòmic i pressupostari, cal que tingui una voluntat clara i decidida que no hi ha res que sigui més important que les persones que conformen la comunitat universitària. Per aquesta raó, l’enfocament del programa de govern s’ha de desenvolupar des d’una perspectiva en què les persones siguin la màxima preocupació.

Recuperar la il·lusió en el futur que ha de tenir la Universitat de Barcelona, la nostra universitat, especialment en el sistema català i internacional, dependrà del grau d’implicació i participació de la comunitat universitària per buscar plegats sortides imaginatives als reptes complicats i delicats en què ens movem.

Tan important és que la Universitat de Barcelona, com a universitat pública, es presenti davant de la societat amb una clara voluntat de rendició de comptes, amb un control estricte de la despesa i amb un projecte sostenible econòmicament, tal com s’ha fet durant els darrers anys, com que es preocupi pel nivell de satisfacció del personal estable de la institució i del personal no permanent en les primeres etapes de la seva carrera acadèmica o professional.

Tan important és el compte de resultats econòmics agregats, com el grau de satisfacció dels resultats de les activitats del personal professional (PDI i PAS) i del col·lectiu d’estudiants, corresponents al grau de satisfacció docent i de formació personal integral.

Serà de justícia dedicar en la nova etapa tant de temps al personal com ho hem fet a l’economia en el llarg període de crisi. Cal dignificar la feina i les funcions de l’activitat laboral del PDI i PAS. Cal prestar una atenció especial a la carrera professional del PDI i del PAS, a la conciliació de la vida laboral i familiar, i crear un entorn favorable per a la formació i la mobilitat. Volem ser promotors d’una dimensió més humana de la Universitat de Barcelona dirigida de forma especial a cadascun dels col·lectius.